Nhập khoảng giá VNĐ : Từ         đến         

Báo giá tủ bếp nhôm mới cập nhâp 2020

Tóm tắt nội dung bài viết:

Báo giá tủ bếp nhôm kính

Báo giá tủ bếp nhôm sơn tĩnh điện

Báo giá tủ bếp nhôm vân gỗ

Báo giá tủ bếp nhôm hệ cánh kính

Báo giá tủ bếp nhôm cánh gỗ nhựa

Báo giá tủ bếp khung nhôm cong , cánh gỗ

Báo giá tủ bếp nhôm tân cổ điển

Báo giá tủ bếp nhôm cánh laminate

Báo giá tủ bếp nhôm cánh Acrylic

Báo giá tủ bếp nhôm xingfa Việt Nam

BÁO GIÁ TỦ BẾP NHÔM SƠN TĨNH ĐIỆN

 A.Báo giá tủ bếp nhôm sơn tĩnh điện loại cánh hèm nhỏ

 

STT

Mô tả sản phẩm

Đơn vị tính

Đơn giá

1

Tủ bếp treo nhôm sơn tĩnh điện loại cánh hèm nhỏ

Mét dài

1,200,000 đ

2

Tủ bếp dưới nhôm sơn tĩnh điện loại cánh hèm nhỏ

Mét dài

1,350,000 đ

3

Cánh cửa hộc bếp (nếu đã xây bệ bếp)

Mét dài

750,000 đ

 

 B. Báo giá tủ bếp nhôm sơn tĩnh điện , loại cánh cửa đố to, bản lề inox khoét âm

 

STT

Mô tả sản phẩm

Đơn vị tính

Đơn giá

1

Tủ bếp treo nhôm sơn tĩnh điện cánh to, bản lề inox khoét âm

Mét dài

1,450,000 đ

2

Tủ bếp dưới nhôm sơn tĩnh điện cánh to, bản lề inox khoét âm

Mét dài

1,600,000 đ

3

Cánh cửa hộc bếp (nếu đã xây bệ bếp)

Mét dài

1,000,000 đ

 

C. Báo giá tủ bếp nhôm sơn tĩnh điện loại cánh cửa đố to, bản lề bật âm tủ

 

STT

Mô tả sản phẩm

Đơn vị tính

Đơn giá

1

Tủ bếp treo nhôm sơn tĩnh điện cánh to, bản lề bật âm tủ

Mét dài

1,550,000 đ

2

Tủ bếp dưới nhôm sơn tĩnh điện cánh to, bản lề bật âm tủ

Mét dài

1,700,000 đ

3

Cánh cửa hộc bếp (nếu đã xây bệ bếp)

Mét dài

1,100,000 đ

 

 

BÁO GIÁ TỦ BẾP NHÔM VÂN GỖ

 

 A.Báo giá tủ bếp nhôm vân g loại cánh hèm nhỏ

 

STT

Mô tả sản phẩm

Đơn vị tính

Đơn giá

1

Tủ bếp treo nhôm vân gỗ loại cánh hèm nhỏ

Mét dài

1,300,000 đ

2

Tủ bếp dưới nhôm vân gỗ loại cánh hèm nhỏ

Mét dài

1,550,000 đ

3

Cánh cửa hộc bếp (nếu đã xây bệ bếp)

Mét dài

850,000 đ

 

 B. Báo giá tủ bếp nhôm vân g , loại cánh cửa đố to, bản lề inox khoét âm

 

STT

Mô tả sản phẩm

Đơn vị tính

Đơn giá

1

Tủ bếp treo nhôm vân gỗ cánh to, bản lề inox khoét âm

Mét dài

1,550,000 đ

2

Tủ bếp dưới nhôm vân gỗ cánh to, bản lề inox khoét âm

Mét dài

1,800,000 đ

3

Cánh cửa hộc bếp (nếu đã xây bệ bếp)

Mét dài

1,100,000 đ

 

C. Báo giá tủ bếp nhôm vân gỗ loại cánh cửa đố to, bản lề bật âm tủ

 

STT

Mô tả sản phẩm

Đơn vị tính

Đơn giá

1

Tủ bếp treo nhôm vân gỗ cánh to, bản lề bật âm tủ

Mét dài

1,650,000 đ

2

Tủ bếp dưới nhôm vân gỗ cánh to, bản lề bật âm tủ

Mét dài

1,900,000 đ

3

Cánh cửa hộc bếp (nếu đã xây bệ bếp)

Mét dài

1,200,000 đ

 

 

BÁO GIÁ TỦ BẾP NHÔM HỆ ZANGLEE

 

A.Báo giá tủ bếp nhôm hệ cánh aluminium

 

STT

Mô tả sản phẩm

Đơn vị tính

Đơn giá

1

Tủ bếp treo nhôm hệ cánh aluminium

Mét dài

1,750,000đ

2

Tủ bếp dưới nhôm hệ cánh aluminium

Mét dài

1,850,000 đ

3

Cánh cửa hộc bếp (nếu đã xây bệ bếp)

Mét dài

1,200,000 đ

 

B. Báo giá tủ bếp nhôm hệ cánh PVC vân đá

 

STT

Mô tả sản phẩm

Đơn vị tính

Đơn giá

1

Tủ bếp treo nhôm hệ cánh PVC vân đá

Mét dài

1,900,000 đ

2

Tủ bếp dưới nhôm hệ cánh PVC vân đá

Mét dài

2,100,000 đ

3

Cánh cửa hộc bếp (nếu đã xây bệ bếp)

Mét dài

1,350,000 đ

 

C. Báo giá tủ bếp nhôm hệ cánh Gỗ nhựa phủ PVC vân gỗ

 

STT

Mô tả sản phẩm

Đơn vị tính

Đơn giá

1

Tủ bếp treo nhôm hệ cánh gỗ nhựa phủ PVC vân gỗ

Mét dài

2,050,000đ

2

Tủ bếp dưới nhôm hệ cánh gỗ nhựa phủ PVC vân gỗ

Mét dài

2,250,000đ

3

Cánh cửa hộc bếp (nếu đã xây bệ bếp)

Mét dài

1,400,000 đ

 

D.Báo giá tủ bếp nhôm hệ cánh Acrylic

 

STT

Mô tả sản phẩm

Đơn vị tính

Đơn giá

1

Tủ bếp treo nhôm hệ cánh Acrylic

Mét dài

2,100,000đ

2

Tủ bếp dưới nhôm hệ cánh Acrylic

Mét dài

2,300,000đ

3

Cánh cửa hộc bếp (nếu đã xây bệ bếp)

Mét dài

1,500,000 đ

 

E.Báo giá tủ bếp nhôm hệ cánh kính 6,38mm trắng sữa

 

STT

Mô tả sản phẩm

Đơn vị tính

Đơn giá

1

Tủ bếp treo nhôm hệ cánh kính 6,38 sữa

Mét dài

2,200,000đ

2

Tủ bếp dưới nhôm hệ cánh kính 6,38 sữa

Mét dài

2,400,000đ

3

Cánh cửa hộc bếp (nếu đã xây bệ bếp)

Mét dài

1,600,000 đ

 

F.Báo giá tủ bếp nhôm hệ cánh kính mầu

 

STT

Mô tả sản phẩm

Đơn vị tính

Đơn giá

1

Tủ bếp treo nhôm hệ cánh kính mầu

Mét dài

2,400,000đ

2

Tủ bếp dưới nhôm hệ cánh kính mầu

Mét dài

2,600,000đ

3

Cánh cửa hộc bếp (nếu đã xây bệ bếp)

Mét dài

1,700,000 đ

 

 

BÁO GIÁ TỦ BẾP NHÔM CÁNH KÍNH MẦU

 

A. Báo giá tủ bếp nhôm cánh kính mầu tay nẹp xẻ rãnh

 

STT

Mô tả sản phẩm

Đơn vị tính

Đơn giá

1

Tủ bếp treo nhôm cánh kính mầu 

Mét dài

2,700,000đ

2

Tủ bếp dưới nhôm cánh kính mầu 

Mét dài

2,900,000đ

3

Cánh cửa hộc bếp (nếu đã xây bệ bếp)

Mét dài

1,850,000đ

 

B. Báo giá tủ bếp nhôm cánh kính mầu tay nắm CNC nhập khẩu

 

STT

Mô tả sản phẩm

Đơn vị tính

Đơn giá

1

Tủ bếp treo nhôm cánh kính mầu tay CNC NKhẩu

Mét dài

3,000,000đ

2

Tủ bếp dưới nhôm cánh kính mầu tay CNC NKhẩu

Mét dài

3,200,000đ

3

Cánh cửa hộc bếp (nếu đã xây bệ bếp)

Mét dài

2,200,000đ

 

 

BÁO GIÁ TỦ BẾP NHÔM TÂN CỔ ĐIỂN

 

 A.Báo giá tủ bếp nhôm Tân Cổ Điển

 

STT

Mô tả sản phẩm

Đơn vị tính

Đơn giá

1

Tủ bếp treo nhôm tân cổ điển

Mét dài

1,950,000đ

2

Tủ bếp dưới nhôm tân cổ điển

Mét dài

2,050,000đ

3

Cánh cửa hộc bếp (nếu đã xây bệ bếp)

Mét dài

1,350,000

 

 

 

BÁO GIÁ TỦ BẾP NHÔM 6 TRONG 1

 

 A.Báo giá tủ bếp nhôm 6 trong 1

 

STT

Mô tả sản phẩm

Đơn vị tính

Đơn giá

1

Tủ bếp treo nhôm 6 trong 1

Mét dài

1,500,000đ

2

Tủ bếp dưới nhôm 6 trong 1

Mét dài

1,650,000đ

3

Cánh cửa hộc bếp (nếu đã xây bệ bếp)

Mét dài

1,150,000

 

 

BÁO GIÁ TỦ BẾP NHÔM CÁNH GỖ NHỰA

 

 A.Báo giá tủ bếp nhôm cánh gỗ nhựa 

 

STT

Mô tả sản phẩm

Đơn vị tính

Đơn giá

1

Tủ bếp treo nhôm cánh gỗ nhựa

Mét dài

2,100,000đ

2

Tủ bếp dưới nhôm cánh gỗ nhựa

Mét dài

2,150,000đ

3

Cánh cửa hộc bếp (nếu đã xây bệ bếp)

Mét dài

1,600,000

 

 

BÁO GIÁ TỦ BẾP NHÔM CÁNH LAMINATE

 

A. Báo giá tủ bếp khung nhôm cánh Laminate dán nẹp cạnh

 

STT

Mô tả sản phẩm

Đơn vị tính

Đơn giá

1

Tủ bếp treo khung nhôm cánh Laminate dán nẹp cạnh

Mét dài

2,650,000đ

2

Tủ bếp dưới khung nhôm cánh Laminate dán nẹp cạnh

Mét dài

2,850,000đ

3

Cánh cửa hộc bếp (nếu đã xây bệ bếp)

Mét dài

1,850,000đ

 

B. Báo giá tủ bếp nhôm cánh Laminate cạnh hệ tay,nẹp nhôm xẻ rãnh

 

STT

Mô tả sản phẩm

Đơn vị tính

Đơn giá

1

Tủ bếp treo khung nhôm cánh Laminate tay,nẹp nhôm xẻ rãnh

Mét dài

3,000,000đ

2

Tủ bếp dưới khung nhôm cánh Laminate tay nẹp nhôm xẻ rãnh

Mét dài

3,050,000đ

3

Cánh cửa hộc bếp (nếu đã xây bệ bếp)

Mét dài

2,050,000đ

 

 

BÁO GIÁ TỦ NHÔM CÁNH ACRYLIC

 

A. Báo giá tủ bếp nhôm cánh Acrylic hệ tay ,nẹp nhôm xẻ rãnh

 

STT

Mô tả sản phẩm

Đơn vị tính

Đơn giá

1

Tủ bếp treo khung nhôm cánh acrylic hệ tay,nẹp nhôm xẻ rãnh

Mét dài

3,100,000đ

2

Tủ bếp dưới khung nhôm cánh acrylic hệ tay,nẹp nhom xẻ rãnh

Mét dài

3,500,000đ

3

Cánh cửa hộc bếp (nếu đã xây bệ bếp)

Mét dài

2,200,000đ

 

     BÁO GIÁ TỦ  BẾP NHÔM NỘI THẤT CAO CẤP XINGFA VIỆT NAM

 

A. Báo giá tủ bếp nhôm hệ nội thất cao cấp xingfa Việt Nam

 

STT

Mô tả sản phẩm

Đơn vị tính

Đơn giá

1

Tủ bếp treo nhôm nội thất cao cấp Xingfa Việt Nam

Mét dài

4,000,000đ

2

Tủ bếp dưới nhôm nội thất cao cấp Xingfa Việt Nam

Mét dài

4,400,000 đ

3

Cánh cửa hộc bếp (nếu đã xây bệ bếp)

Mét dài

2,250,000đ

 

 Mời quý khách tham khảo hình ảnh các loại tủ bếp nhôm

1. Tủ bếp  nhôm sơn tĩnh điện

tubepnhomsontinhdienchul

Tủ bếp nhôm sơn tĩnh điện loại cánh hèm nhỏ

 

tbpnhmtrngsntnhin

Tủ bếp nhôm sơn tĩnh điện loại cánh cửa đố to, sử dụng bản lề inox khoét âm

 

t_bp_nhm_trng_s

Tủ bếp nhôm sơn tĩnh điện loại cánh cửa đố to , sử dụng bản lề bật âm tủ

 

2. Tủ bếp nhôm vân gỗ

tu_bep_nhom_van_go_12

Tủ bếp nhôm vân gỗ cánh hèm nhỏ

 

mutbpkhunnhmgig

Tủ bếp nhôm vân gỗ loại cánh cửa đố t , sử dụng bản lề inox khoét âm

 

tunhomvango

Tủ bếp nhôm vân gỗ loại cánh cửa đố to , sử dụng bản lề bật

3. Tủ bếp nhôm hệ Zanglee

tu_bep_nhom_canh_zang_lee_chu_i

Tủ bếp nhôm hệ cánh Aluminium

 

tu_bep_nhom_canh_zang_lee_pvc_van_da

Tủ bếp nhôm hệ cánh PVC vân đá

 

tu_bep_nhom_canh_he_zang_lee_pvc_phu_van_go

Tủ bếp nhôm hệ cánh PVC phủ vân gỗ

 

tu_nhom

Tủ bếp nhôm hệ cánh Acrylic 

 

tu_bep_nhom_6

Tủ bếp nhôm hệ cánh kinh 6,38 sữa

 

t_bp_nhm_cnh_knh_5_ly_phun_mu

Tủ bếp nhôm hệ cánh kính mầu

 

4.Tủ bếp nhôm cánh nhôm đen kính mầu

img_20211028_190701

Tủ bếp nhôm cánh hệ kính mầu tay nẹp xẻ rãnh

 

tu_bep_canh_kinh_mau_tay_cnc

Tủ bếp nhôm cánh hệ kính mầu tay nắm CNC nhập khẩu

 

5. Tủ bếp nhôm Tân cổ điển

mau-tu-bep-nhom-tan-co-dien

Tủ nhôm tân cổ điển

 

6.Tủ bếp nhôm 6 trong 1

tu-bep-nhom-kinh-6-trong-1

Tủ bếp nhôm 6 trong 1

 

7. Tủ bếp nhôm cánh gỗ nhựa

tu-bep-go-nhua-dep

Tủ bếp nhôm cánh gỗ nhựa

  

8. Tủ bếp nhôm cánh Laminate

thiet-ke-tu-bep-nhom-canh-laminate-dan-nep-canh

Tủ bếp nhôm cánh laminate dán nẹp cạnh

 

t_bp_nhm_cnh_laminate_07

Tủ bếp nhôm cánh Laminate hệ tay,nẹp nhôm xẻ rãnh

 

9. Tủ bếp nhôm cánh Acrylic

t_bp_acrylic

 

10.Tủ bếp nhôm nội thất cao cấp Xingfa Việt Nam

tu_bep_nhom_xingfa

 

 

 

Mời quý khách tham khảo các loại tủ bếp nhôm tại phòng trưng bầy : tầng 2 số 16 phố Mai Anh Tuấn ( mặt hồ Hoàng Cầu )

Rất mong được phục phụ quý khách !

LH: 0936993443

 

 

Gọi 0936993443