Nhập khoảng giá VNĐ : Từ         đến         

 

Báo giá tủ bếp nhôm hệ

 

1.Tủ bếp nhôm hệ cánh mặt Aluminium

tu_bep_nhom_canh_alu1

Tủ bếp treo nhôm hệ cánh mặt Aluminium: 1,750k giảm còn 1600k/md

Tủ bếp dưới nhôm hệ cánh mặt Aluminium:1,850k giảm còn 1750k/md

Cánh cửa hộc bếp (nếu đã xây bệ bếp): 1,200k giảm còn 1050k/md

 

 2.Tủ bếp nhôm hệ cánh tấm PVC vân đá

tu_bep_canh_pvc_van_da_1

Tủ bếp treo nhôm hệ cánh tấm PVC vân đá: 1,900k giảm còn 1650k/md

Tủ bếp dưới nhôm hệ cánh tấm PVC vân đá :2,100k giảm còn 1800k/md

Cánh cửa hộc bếp (nếu đã xây bệ bếp): 1,350,000k giảm còn 1200k/md

 

3.Tủ bếp nhôm hệ cánh mặt PVC phủ vân gỗ

tu_bep_khung_nhom_canh_cua_nhua_pvc_van_go

Tủ bếp treo nhôm hệ cánh mặt PVC phủ vân gỗ : 2,050k giảm còn 1750k/md

Tủ bếp dưới nhôm hệ cánh mặt PVC phủ vân gỗ :2,250k giảm còn 1900k/md

Cánh cửa hộc bếp (nếu đã xây bệ bếp): 1,400k giảm còn 1250k/md

 

4.Tủ bếp nhôm hệ cánh mặt Acrylic

tu_bep_nhom_he_canh_zanglee_mat_canh_cua_acrylic1

Tủ bếp treo nhôm hệ cánh mặt Acrylic : 2,100k giảm còn 1800k/md

Tủ bếp dưới nhôm hệ cánh mặt Acrylic : 2,300k giảm còn 1900k/md

Cánh cửa hộc bếp (nếu đã xây bệ bếp): 1,500k giảm còn 1350k/md

 

5.Tủ bếp nhôm hệ cánh kính 2 lớp an toàn

tu_bep_nhom_he_canh_kinh_trang_sua

Tủ bếp treo nhôm hệ cánh kính 2 lớp an toàn : 2,200k giảm còn 1900k/md

Tủ bếp dưới nhôm hệ cánh kính 2 lớp an toàn: 2,400k giảm còn 2050k/md

Cánh cửa hộc bếp (nếu đã xây bệ bếp): 1,600k giảm còn 1450k/md

 

6.Tủ bếp nhôm hệ cánh kính mầu

tu_bep_canh_kinh_mau1

Tủ bếp treo nhôm hệ cánh kính mầu : 2,400k giảm còn 2150k/md

Tủ bếp dưới nhôm hệ cánh kính mầu :2,600k giảm còn 2400k/md

Cánh cửa hộc bếp (nếu đã xây bệ bếp): 1,700k giảm còn 1500k