Nhập khoảng giá VNĐ : Từ         đến         

 

1.Báo giá tủ bếp nhôm hệ cánh Zanglee mặt kính mầu:

tu_bep_nhom_canh_kinh_mau1_01

Tủ bếp treo 2,400,000 đ giảm còn 2,150,000đ/mét dài

Tủ bếp dưới 2,600,000 đ giảm còn 2,400,000đ/mét dài

Cánh cửa hộc bếp (nếu đã xây bệ bếp): 1,700,000đ giảm còn 1,550,000đ/mét dài2. Báo giá tủ bếp nhôm hệ cánh tràn viền mặt kính mầu:

tu_bep_nhom_canh_kinh_tran_vien

Tủ bếp treo 2,600,000 đ giảm còn 2,250,000đ/mét dài

Tủ bếp dưới 2,800,000 đ giảm còn 2,550,000đ/mét dài

Cánh cửa hộc bếp (nếu đã xây bệ bếp): 1,950,000đ giảm còn 1,650,000đ/mét dài


 

3.Báo giá tủ bếp nhôm cánh kính mầu tay CNC 

tu_bep_canh_kinh_mau_tay_cnc

Tủ bếp treo khung nhôm cánh nhôm đen tay nắm CNC : 2,750,000đ/mét dài

Tủ bếp dưới khung nhôm cánh nhôm đen tay nắm CNC : 2,950,000đ/mét dài

Cánh cửa hộc bếp (nếu đã xây bệ bếp): 2,000,000đ/mét dài