Nhập khoảng giá VNĐ : Từ         đến         

 

Báo giá tủ bếp nhôm Tân Cổ Điển

 

Tủ bếp treo nhôm Tân Cổ Điển : 1,950,000đ giảm còn 1,850,000đ/md

Tủ bếp dưới nhôm Tân Cổ Điển :2,050,000đi giảm còn 1,950,000đ/md

Cánh cửa hộc bếp (nếu đã xây bệ bếp): 1,350,000đ giảm còn 1,350,000đ/md